نمایش یک نتیجه

مدل‌های کسب و کار دیجیتال در ورزش

فناوری‌های دیجیتال تأثیر عمیقی بر کسب‌وکارهای ورزشی دارند و فرصت‌های جدیدی را برای تولید درآمد و ارزش ایجاد می‌کنند. این