نمایش یک نتیجه

امید

امید قصه دخترکی به نام تانیا است که پدرش در حادثه ای قطع نخاع می‌شود و ….