مشاهده همه 2 نتیجه

نسیم نفس دوست (نیایش‌نامه)

نیایش جزء جدایی ناپذیر انسان است با هر باور و نگرشی به انسان و جهان و خدا! انسان در تنهایی،

نور مؤمن

نماز؛ نقطه اوج بندگی و حلقه اتصال عبد و معبود و مظهر تام و تمام شکرگزاری مخلوق درمقابل خالق است.