نمایش یک نتیجه

کارآفرینی

20,000 تومان
کارآفرینی، مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین، نقش موثری را در توسعه و