نمایش یک نتیجه

درمان راهبردهای مقابله‌ای افراد مصرف کننده مواد مخدر تحت درمان با رفتار درمانی دیالکتیکی

100,000 تومان
رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT (نوعی درمان شناختی- رفتاری است. اهداف اصلی آن این است که به مردم بیاموزد چگونه در