نمایش یک نتیجه

درآمدی بر تحلیل گفتمان: از دستور متن تا جامعه

300 تومان
تحلیل گفتمان مطالعه چیستی و چگونگی هر عملی است که ما انسان‌ها با زبان انجام می‌دهیم. بشر از زبان صرفاً