نمایش یک نتیجه

کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس

120,000 تومان
برخی از روانشناسان هوش را یک مفهوم یکپارچه و واحد می‌دانند. آن‌ها به انواع هوش اعتقاد ندارند و معتقدند هوش