مشاهده همه 4 نتیجه

مبانی تفسیر فراتاریخی قرآن کریم با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت

موضوع تحقیق حاضر تفسیر فراتاریخی قرآن کریم است که با تأکید بر دیدگاه‌های علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت به انجام

معادلات نوین پیدایش انسان و جهان

به همه سئوالات بشر در مورد چگونگی تشکیل جهان و پیدایش حیات انسان در علمی بنام کیهان شناسی پاسخ داده

نسیم نفس دوست (نیایش‌نامه)

نیایش جزء جدایی ناپذیر انسان است با هر باور و نگرشی به انسان و جهان و خدا! انسان در تنهایی،

نور مؤمن

نماز؛ نقطه اوج بندگی و حلقه اتصال عبد و معبود و مظهر تام و تمام شکرگزاری مخلوق درمقابل خالق است.