آموزش

تکنیک های ویراستاری/فعل‌های «شدن» و «گشتن»یا «گردیدن»

فعل‌های «شدن» و «گشتن» (یا «گردیدن») هم‌معنی و هم‌پایه هستند و استفاده از آن‌ها به‌جای یکدیگر منعی ندارد.
با وجود این ، بهتر است تا جای ممکن از «شدن» به‌جای «گشتن» استفاده کرد و از «گشتن» برای جلوگیری از تکرار «شدن» بهره برد.

بیت زیر بهترین مثال برای اثبات هم‌پایه بودن این دو فعل است :

زِ سُمّ سُتوران در آن پهنْ‌دَشت/
زمین شش شد و آسمان گشت هَشت (فردوسی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.